โครงการเขียนภาพทิวทัศน์ทะเล

Day 2 "แบก เฟรม เที่ยว "😃😃
โครงการอมรมสัมมนาการเขียนภาพทิวทัศน์ทะเล หลักสูตรศิลปศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา วิทยากรโดย อ.สมศักดิ์ เหมะรักษ์ วันที่ 15-17 พ.ค.2560 ณ อ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี

18485601_1063108100489384_2298055332572096897_n 18485918_1063109110489283_1215411119027633437_n 18485922_1063108230489371_8983799198643301493_n 18486183_1063108280489366_3103831691429784354_n 18519557_1063109113822616_3001343727836548040_n 18519745_1063108290489365_7678655539054031603_n 18527776_1063108117156049_1203559965423662184_n
18528079_1063108163822711_5611977473784643301_n 18556202_1063108183822709_6021316315871734966_n 18556203_1063108263822701_4556980549840728357_n 18557023_1063108200489374_2037502649132316987_n

No Comments Yet.