การแสดงผลงานศิลปะของนักศึกษาโปรแกรมวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ( ART EXHIBITION by Art Education program, Nakhon Ratchasima Rajabhat University )

 

เชิญพบกับ ART EXHIBITION 

การแสดงผลงานศิลปะของนักศึกษาโปรแกรมวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ART EXHIBITION by Art Education program, Nakhon Ratchasima Rajabhat University. ระหว่าง วันที่ 18-21 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การค้า Terminal 21 Korat ชั้น LG

พิธีเปิด วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 17.00 น.

งานนี้พลาดไม่ได้นะคะ

 

No Comments Yet.