ทำเนียบบุคลากร

%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a-200x300อาจารย์อรนุช  อินตา
%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%99 อาจารย์สกุลรัตน์  อ่อนสันเทียะ

 

%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%99

 อาจารย์สกุลรัตน์  อ่อนสันเทียะ

                            

%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b8%b2-200x300 

 ผศ.เรขา  อินทรกำแหง

 %e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%a3-200x300    

อาจารย์รัตติกร  ศรีชัยชนะ

%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a5-200x300    

อาจารย์ชุมพล  ชะนะมา

    

%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b6%e0%b9%88%e0%b8%87

ผศ.ดร.นวลรวี  จันทร์ลุน      

%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b9%8b%e0%b8%a1 

อาจารย์ภัทรฤทัย  กันตะกนิษฐ์

%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%9e%e0%b8%a3-200x300

 

อาจารย์นัยป์พร  ชุติภาดา      

 19357508_10213090063143429_1696551902_n1 

อาจารย์ณัฐญาพร  ดอกจันทร์