ขอเชิญนักศึกษาร่วมออกแบบตราสัญลักษณ์

4ai

ขอเชิญนักศึกษาร่วมออกแบบตราสัญลักษณ์ โครงการ "ร้อยไร่ ร้อยใจ walk run bike มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา"

ชิงเงินรางวัล 8,000 บาท

รางวัลที่ 1  4000 บาท 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 2000 บาท 2 รางวัล

 

ชุดผลงานที่ส่งเข้าประกวด ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

1.ออกแบบตราสัญักษณ์งาน"ร้อยไร่ ร้อยใจ walk run bike"

2.ออกแบบเสื้อแขนกุดให้สอดคล้องกับตราสัญลักษณื

3.ออกแบบป้ายบอกเลขวิ่ง (BIB) ขนาด 15x21 cm.