ผลงาน

 

ภาษาอังกฤษในอาเซียน

http://human.nrru.ac.th/eng/wp-content/uploads/2017/01/ภาษาอังกฤษ-กับ-อนาคตของไทยในอาเซียน.dochttp://human.nrru.ac.th/eng/wp-content/uploads/2017/01/ภาษาอังกฤษ-กับ-อนาคตของไทยในอาเซียน.doc