อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษ คบ.เข้าอบรมการตีพิมพ์และเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ คบ. ได้เข้าร่วมการอบรมการตีพิมพ์และเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ โดยกล่าวได้ว่าการอบรมครั้งนี้ได้ช่วยในการส่งเสริมศักยภาพด้านการเขียนบทความวิจัยของคณาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากขึ้น

 

19030585_759683384156671_8672564529008007875_n