หลักสูตรภาษาอังกฤษ คบ.จัดการประชุมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนางานในทุกด้าน

ดร.วริศรา ยางกลาง ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ คบ. ได้นำคณาจารย์และกรรมการหลักสูตรฯ เข้ารับการประชุมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำครั้งละ 1-2 ครั้งต่อเดือน เพื่อพัฒนาคุณภาพในทุกด้าน อาทิ ด้านการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ด้านการวิจัย ด้านการออกบริการชุมชนท้องถิ่น ด้านการติดตามคุณภาพศิษย์เก่า ด้านการเตรียมพร้อมเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น

18766463_755192351272441_7956110151059450689_o-1 17017038_1083752941730020_6936198033462126578_o