งานวันวิชาการคณะ 60

  • 17353144_1057199797718604_5392094889950827547_n
  • 17362596_1057199834385267_4071485529298047063_n
  • 17361971_1057199934385257_6057202633528691082_n
  • 17352413_1057199621051955_4276081701997717415_n

นักศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น เข้าร่วมกิจกรรมวันมนุษยศาสตร์วิชาการ "มนุษย์ศาสตร์ฯ ตามรอยพ่อ" จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 17 - 18 มีนามคม 2560  โดยได้จัดบอร์ดนิทรรศการนำเสนอในหัวข้อ "ปลานิล" และกิจกรรมการขายทะโกะยะกิ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าชมเป็นจำนวนมาก