หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเข้าร่วมประชุมวิชาการชาติ JSAT ครั้งที่ 9

คณะอาจารย์ และ นักศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย (JSAT) ครั้งที่ 9 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2559

โดยในครั้งนี้ อาจารย์ ดร. วินัย จามรสุริยา ได้รับเชิญเป็นผู้วิพากษ์ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมครั้งนี้ด้วย 

 

15675981_985152734923311_8654719322691170348_o 15676536_985152418256676_8168228719023840453_o 15625797_985152334923351_3647892678984099275_o 15591094_985152271590024_631185190844918235_o