โครงการ “เมื่อปราชญ์มาเยือน”

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดโครงการ " เมื่อปราชญ์มาเยือน" ระหว่างวันที่ 6 - 21 พฤษภาคม 2560

โดยมี นายกันต์กฤษน์ สังข์เสน่ห์ (พี่นัท) ศิษย์เก่า ปัจจุบันทำงานที่บริษัท Funai (Thailand) Co.,Ltd อ.ปากช่อง เป็นวิทยากรบรรยายใน

หัวข้อ "ประสบการณ์ในการทำงานล่าม"

ทั้งนี้มีนักศึกษาจากหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่4 ทั้งภาคปกติและภาค กศ.ปช. ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายและได้รับทั้งความรู้และเรื่องราวที่น่าสนใจจากวิทยากรตลอดระยะเวลา การอบรม 

 

18318919_1539502789416733_8787292148025593758_o 18278369_1539502492750096_2806306805351814236_o 18319260_1539502706083408_1398792051851056733_o