รายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น

 • 18157393_1532675393432806_5259184280447605946_n
 • 18157632_1532675610099451_4578791793584126740_n
 • 18157805_1532674120099600_164931359312768849_n
 • 18194028_1532673900099622_1239889126076698647_n
 • 18194668_1532680683432277_1586416046251129208_n
 • 18198250_1532674343432911_7587336435816347276_n
 • 18198484_1532673880099624_392877721423598953_n
 • 18198701_1532674446766234_5981620091901025948_n
 • 18199063_1532674390099573_7692227214453203939_n
 • 18199366_1532675290099483_3521249255015789733_n
 • 18199570_1532674793432866_2818495727685836329_n
 • 18221580_1532675130099499_8927329424858349741_n
 • 18222239_1532673893432956_5877857507077691957_n
 • 18222312_1532674740099538_8857008605706728813_n
 • 18268282_1532675540099458_6580492915110520884_n
 • 18268363_1532674593432886_5722749343859839939_n

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้ารายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม อาคารศิลปวัฒนธรรม ชั้น 2 ภายในงานมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมฟังการรายงานและถาม-ตอบคำถามเกี่ยวกับฝึกประสบการณ์วิชาชีพจำนวนมาก