เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม…พลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0”

อาจารย์หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม…พลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0” ในวันที่ 7กรกฏาคม 2560 ณ คณะวิทยาการจัดการ

 

19894762_1603554249678253_7864964129393662714_n 19702282_1603554143011597_1421294080097945415_n19642490_1603554203011591_7348940035685292622_n  19665469_1603554496344895_5557025677744332528_n 19756510_1603554306344914_217182905862573243_n