หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในวันที่ 20 กรกฏาคม 2560

  • 20597000_10155656331977386_667584582381794401_n
  • 20620759_10155656332012386_3689986599404277461_n
  • 20369911_10155656335887386_2776023230343907868_o
  • 20545188_10155656341087386_1520082599178374438_o
  • 20616886_10155656340427386_1141790468289864332_o
  • 20452042_10155656341522386_275061342265043248_o
  • 20507206_10155656341857386_505481029759855136_o

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 20 กรกฏาคม 2560 
โดยในปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาใหม่เข้าศึกษา จำนวน 54 คน 
ในงานปฐมนิเทศ ได้มีแนะนำหลักสูตรและอาจารย์ในหลักสูตรทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น 
และแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยมีรุ่นพี่จากทั้ง 4 ชั้นปี เข้าร่วมและกล่าวต้อนรับน้องใหม่ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น
ทางหลักสูตรขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

20620759_10155656332012386_3689986599404277461_n 20616886_10155656340427386_1141790468289864332_o 20507206_10155656341857386_505481029759855136_o 20452042_10155656341522386_275061342265043248_o 20545188_10155656341087386_1520082599178374438_o 20369911_10155656335887386_2776023230343907868_o 20597000_10155656331977386_667584582381794401_n