หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นจัดโครงการ “ฝึกจริง ปฏิบัติจริง” เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4

เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นได้จัดโครงการฝึกจริง ปฏฺบัติจริงขึ้นโดย เชิญวิทยากร คุณกิดากร ปันนิถา เจ้าหน้าที่ฝ่ายอบรมจากบริษัท และทีมงานจาก บริษัทบริการภาคพื้นการบินกรุงเทพ เวิลด์ไวด์ไฟลท์ เซอร์วิส จำกัด (Bangkok Flight Service ) มาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานด้านงานบริการให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2560 ในครั้งนี้ นักศึกษาได้รับความรู้และความสนุกสนานจากการอบรมเป็นอย่างมาก ทางหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นต้องขอขอบพระคุณท่านวิทยากรและทีมงาน รวมไปจนถึงขอบใจนักศึกษาที่ให้ความร่วมมือในการเข้าอบรมในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11