ผลงาน

9789740333692l

ผลงานแปลร่วม
โดย
อาจารย์ ดร. วินัย จามรสุริยา ร่วมกับ รศ.ดร. อรรถยา สุวรรณระดาและคณะ 

เรื่องเล่าคืนฝนพรางจันทร์ เก้าเรื่องลี้ลับของอุเอะดะ อะกินะริ 
ผู้เขียน อุเอะดะ อะกินะริ 
แปลโดย รศ.ดร. อรรถยา สุวรรณระดา และคณะ 
ปีพิมพ์ 1/2558
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รหัส ISBN 9789740333692