นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของศาลแขวงนครราชสีมา”

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของศาลแขวงนครราชสีมา" และรับฟังคำบรรยายกฎหมาย ณ ศาลแขวงนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา