นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับภูมิภาค

นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คว้าชัยได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับภูมิภาค เนื่องในวันรพีรำลึก 2560 จัดโดยสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3  จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ทีมที่ชนะเลิศ ประกอบด้วย 
1. นายอภิสิทธิ์ เจริญสุข
2. นายกฤติเตมีย์ อ้อนอุบล
3. นางสาวธันย์ชนก หาสูงเนิน 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4
ทั้งนี้ นักศึกษาทีมที่ชนะเลิศจะเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในระดับประเทศต่อไป ซึ่งจะจัดขึ้น ณ ศาลแพ่ง กรุงเทพมหานคร ในเดือนกันยายน 2560 ต่อไป