นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจัดโครงการตราชูร่วมใจอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 12-14 มกราคม 2561 นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตได้จัดโครงการตราชูร่วมใจอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม และโรงเรียนบ้านโนนเขวา จังหวัดชัยภูมิ โดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้

วันที่ 12 มกราคม 2561 จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ

 

 • img_2875
 • img_3079
 • img_3077
 • img_3074
 • img_2872
 • img_2870
 • img_2863
 • img_2861
 • img_2857
 • img_2848
 • img_2836
 • img_2829
 • img_2826
 • img_2880
 • img_2884
 • img_2902
 • img_2913
 • img_2928
 • img_2941
 • img_2957
 • img_2961
 • img_2970
 • img_2975
 • img_3072

 

วันที่ 13-14 มกราคม 2561 ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน อาคารหอประชุม โรงอาหาร และบริจาคอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนบ้านโนนเขวา จังหวัดชัยภูมิ

 

 • img_3741
 • img_3726
 • img_3718
 • img_3179
 • img_3182
 • img_3192
 • img_3194
 • img_3196
 • img_3198
 • img_3200
 • img_3201
 • img_3203
 • img_3208
 • img_3211
 • img_3217
 • img_3220
 • img_3225
 • img_3230
 • img_3238
 • img_3244
 • img_3272
 • img_3294
 • img_3310
 • img_3320
 • img_3325
 • img_3331
 • img_3335
 • img_3336
 • img_3354
 • img_3362
 • img_3376
 • img_3401
 • img_3404
 • img_3408
 • img_3410
 • img_3414
 • img_3416
 • img_3426
 • img_3430
 • img_3438
 • img_3440
 • img_3442
 • img_3447
 • img_3452
 • img_3462
 • img_3469
 • img_3473
 • img_3478
 • img_3485
 • img_3489
 • img_3497
 • img_3512
 • img_3521
 • img_3526
 • img_3540
 • img_3550
 • img_3557
 • img_3584
 • img_3591
 • img_3683
 • img_3691
 • img_3692
 • img_3693
 • img_3694