การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการด้านกฎหมาย “เทิดพระเกียรติองค์ราชัน มนุษยศาสตร์ สร้างสรรค์งาน เพื่อท้องถิ่น”

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 36.03.08 ชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการด้านกฎหมาย “เทิดพระเกียรติองค์ราชัน มนุษยศาสตร์ สร้างสรรค์งาน เพื่อท้องถิ่น” โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 22 คน จากทั้งหมด 11 โรงเรียน

ผลการแข่งขันมีดังนี้

img_2627

 • รางวัลชนะเลิศ นายพาณิภัค ปริวันตา และนางสาวอทิตยา กระสินธุ์ศรี จากโรงเรียนโชคชัยสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา
  ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ นางสาวชนัญชิดา แก้วสุวรรณ์ และนางสาวศุภากร พูนตะคุ จากโรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
  ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวเบญญาภา เจริญเนตร และนางสาวรวิปรียา รักสกุลพิวัฒน์ จากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา
  ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่
  • นางสาวเพียงหทัย เพ็งพลกรัง และนางสาวเมธาวดี พรจะโปะ จากโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต จังหวัดนครราชสีมา
  • นางสาวพิลัยวรรณ ทองเทียบ และนางสาวกนกมาศ อัศวมงคลสุข จากโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
   ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

 • %e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a-%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a
 • img_2722
 • img_2529
 • img_2725
 • img_2531
 • img_2541
 • img_2723
 • img_2724
 • img_2559
 • img_2564
 • img_2566
 • img_2568
 • img_2569
 • img_2572
 • img_2576
 • img_2577
 • img_2580
 • img_2581
 • img_2583
 • img_2586
 • img_2587
 • img_2589
 • img_2592
 • img_2594
 • img_2595
 • img_2597
 • img_2600
 • img_2601
 • img_2603
 • img_2605
 • img_2607
 • img_2609
 • img_2611
 • img_2615
 • img_2617
 • img_2619
 • img_2620