ศิษย์เก่า

img_8489

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอุษณีย์ คำจุมพล ศิษย์เก่าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ที่สามารถสอบบรรจุเพื่อเข้ารับตำแหน่ง นิติกร ในสำนักงานประจำศาลจังหวัดกบินทร์บุรี