กิจกรรมการเสวนา “เจาะเทคนิคการทำผลงาน เพื่อเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ สำหรับครูบรรณารักษ์”

%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b0

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 

จัดกิจกรรมการเสวนา

เจาะเทคนิคการทำผลงาน เพื่อเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่

สำหรับครูบรรณารักษ์

ในวันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.

ณ ห้อง ๒๗.๐๕.๐๘ อาคาร ๒๗ ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ : เนื่องจากรับจำนวนจำกัด คณะกรรมการจัดงานฯ จึงขอสงวนสิทธ์ให้กับผู้ที่ส่งชื่อเข้าร่วมการเสวนาก่อน

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

อาจารย์สุวภัทร ทำสวน

โทรศัพท์ : ๐๔๔-๐๐๙- ๐๐๙ ต่อ ๑๒๒๒  โทรศัพท์มือถือ : ๐๘๘-๓๔๗- ๔๓๓๖

โทรสาร : ๐๔๔-๒๕๖๑๐๓

Email : libweb.humannrru@gmail.com, nilubolkku@gmail.com

 

เพิ่มเพื่อน