ภาพกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รุ่นที่2

  • dsc_0684
  • dsc_0576
  • dsc_0509
  • dsc_0436
  • dsc_0076
  • dsc_0032

 

ภาพกิจกรรม

โครงการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2560 

ณ ห้อง 36.07.09 อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

จัดโดย หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

line-%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%95%e0%b8%a3

ประชาสัมพันธ์อาจารย์และนักศึกษา

ที่สนใจต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ

หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์และ

บรรณารักษศาสตร์

และการเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ

สามารถ Add Line เข้ามาเพื่อพูดคุย

สอบถามได้ค่ะ