การแนะแนวเพื่อรับทุนการศึกษา คอร์สระยะสั้นจากประเทศญี่ปุ่น

ประชาสัมพันธ์

การแนะแนว เพื่อรับทุนการศึกษา คอร์สระยะสั้น จากประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 3 ต.ค. 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 36.07.10

**เฉพาะนักศึกษาหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์**