โครงการสัมมนา “เสริมสร้างความรู้เรื่องลิขสิทธิ์และการเขียนอ้างอิงเพื่อการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ”

22551844_1823171811043456_1009101525_n

โครงการสัมมนา

เรื่อง "เสริมสร้างความรู้เรื่องลิขสิทธิ์และการเขียนอ้างอิงเพื่อการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ"

วันที่ 19 ตุลาคม 2560  เวลา 13.00 - 15.00 น.

ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์  ห้อง 24.125

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา