เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ประเภทการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รอบที่ 1

newspaper

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ                ประจำปีการศึกษา 2561ประเภทการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)          โดยมีกำหนดการรับสมัคร ดังนี้

      - รับสมัครทางระบบอินเทอร์เน็ต www.nrru.ac.th ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม          ถึง 5 พฤศจิกายน 2560
      - ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงศรีอยุทธยา ทุกสาขา 
        และเคาน์เตอร์เซอร์วิสของ 7-11 ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม-                  ถึง 10 พฤศจิกายน 2560 
      - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
      - สอบสัมภาษณ์ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
      - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560
      - ยืนยันสิทธิ์ Clearing house วันที่ 15-19 ธันวาคม 2560
      - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2560
      - รายงานตัวการเป็นนักศึกษา วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

 

22426529_1495096630566953_5526167406939356192_o
%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4
line-%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%95%e0%b8%a3

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โทร 044-009009 #1222, 1215

และ Line Official