โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อปรับพื้นฐานวิชาดนตรีสากล 2560

เรียนวิชาทฤษฎีดนตรีสากล

เรียนวิชาทฤษฎีดนตรีสากล

เรียนวิชาทฤษฎีดนตรีสากล

เรียนวิชาทฤษฎีดนตรีสากล

เรียนวิชาทฤษฎีดนตรีสากล

เรียนวิชาทฤษฎีดนตรีสากล

เรียนวิชาทฤษฎีดนตรีสากล

เรียนวิชาทฤษฎีดนตรีสากล

เรียนวิชาปฏิบัติเครื่องเอก(ตามถนัด)

เรียนวิชาปฏิบัติเครื่องเอก(ตามถนัด)

เรียนวิชาปฏิบัติเครื่องเอก(ตามถนัด)

เรียนวิชาปฏิบัติเครื่องเอก(ตามถนัด)

เรียนวิชาปฏิบัติเครื่องเอก(ตามถนัด)

เรียนวิชาปฏิบัติเครื่องเอก(ตามถนัด)

 

เรียนวิชาปฏิบัติเครื่องเอก(ตามถนัด)

เรียนวิชาปฏิบัติเครื่องเอก(ตามถนัด)

เรียนวิชาปฏิบัติเครื่องเอก(ตามถนัด)

เรียนวิชาปฏิบัติเครื่องเอก(ตามถนัด)

เรียนวิชาปฏิบัติเครื่องเอก(ตามถนัด)

เรียนวิชาปฏิบัติเครื่องเอก(ตามถนัด)

เรียนวิชาปฏิบัติเครื่องเอก(ตามถนัด)

เรียนวิชาปฏิบัติเครื่องเอก(ตามถนัด)

เรียนวิชาปฏิบัติเครื่องเอก(ตามถนัด)

เรียนวิชาปฏิบัติเครื่องเอก(ตามถนัด)