โครงการบริการวิชาการดนตรีสู่ชุมชน ค่ายอาสาพาน้องเรียนรู้ทักษะดนตรี ปี 2560

โครงการบริการวิชาการดนตรีสู่ชุมชน ค่ายอาสาพาน้องเรียนรู้ทักษะดนตรี ปี 2560 ณ โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

img_6806

img_6808

 

img_6832

img_6801

img_6831

img_6829

img_6828

img_6827

img_6825

img_6814

 

img_6812

img_6811

img_6805

img_6803

img_6800