ผลงาน

รางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขันวงดนตรีมาตรฐานบิ๊กแบนด์แจ๊ส ระดับอุดมศึกษา

โครงการบทเพลงพระราชนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติ"องค์อัครศิลปิน หนึ่งเดียวในโลก"

16 สิงหาคม 2559

จัดโดยสมาคมพ่อค้าไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

16174950_10202452354427321_5803136958723598688_n

16003184_10202452357827406_486913049134614455_n