กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมอบรมการลงทะเบียนเรียน

19692492_1454026751344141_1644840624_n19692173_1454026831344133_2142259420_n

 

กิจกรรมอบรมการใช้ห้องสมุด

19758357_1454224534657696_1717872666_n          19832836_1454224927990990_1224116337_n

กิจกรรมปฐมนิเทศนิเทศนักใหม่หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

20068184_1463115993768550_1882147994_n

20068379_1463925693687580_188304530_n   

20068310_1463116047101878_1332602610_n

 

No Comments Yet.