โครงการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาสังคม

    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคมจึงเล็งเห็นประโยชน์ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ จึงมีการจัดให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงานจากสถานที่จริง ในระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เขื่อนราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตชาวบ้าน การต่อสู้กับภาครัฐ การเคลื่อนไหวเพื่อความอยู่รอด และการจัดการตนเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษา

 

20953814_1517772781615643_5086780599781859088_n 20992537_1517773108282277_6814786395012429908_n

20914385_1515948445131410_7294352026722568528_n

20882737_1514455028614085_7953320531658235094_n

20170823_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%98%e0%b9%92%e0%b9%95_0028

20914592_1517774124948842_830921970349451550_n

20840973_1515948255131429_2933004627834813179_n

20882593_1517772564948998_8683105007351905123_n-1

20914564_1517774448282143_3432999835906134289_n

20993913_1517773588282229_4907592828419058266_n-copy

20953282_1517774481615473_4564536419343617753_n

No Comments Yet.