โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ อาคาร 36.03.9 เพื่อให้นักศึกษามีความเชื่อมั่น และศรัทธาต่อแนวคิดปรัชญาแนวทางการพัฒนาสังคม เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ที่ทำงานด้านพัฒนาสังคม และเป็นการส่งเสริมให้เกิดการทำงานเป็นทีมของนักศึกษาโปรแกรมการพัฒนาสังคม

21105646_1472574046166898_4515341662804789101_n s__99926032 s__99926030 s__99926028 s__99926024 s__99926019 s__99926027 21191915_123261598323014_7709952658253044701_n 21151750_1472573876166915_6865466866550671869_n s__3866631 21078759_1571790749577140_8273883118195597329_n 21122085_1935304703390388_222014455_n 21034460_1571813036241578_1006906574132024196_n 21034317_1524522547607333_3001647706274346843_n 21077562_1571791779577037_6223121498235933569_n 11894

No Comments Yet.