โครงการแข่งขันกีฬา – สานสัมพันธ์พัฒนาสังคม ครั้งที่ 3

        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬา – สานสัมพันธ์พัฒนาสังคม ครั้งที่ 3 ในวันที่ 3 กันยายน 2560 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหัวทะล เพื่อโดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาและทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะสีอย่างสามัคคีกัน ในฐานะที่มหาลัยวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ให้ความรู้และวิธีที่จะทำให้ผู้เรียนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ได้มีการออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น ในการร่วมกิจกรรมทางด้านกีฬา ภายในสาขาวิชาการพัฒนาสังคมนี้

%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%ac%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b5_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%94_0017

%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%ac%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b5_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%94_0015

1157 1162  1172 21231011_1687186638037507_6236444871436848182_n 21231127_1687199474702890_2950524284482500607_n 21248154_1687286494694188_8656838157100260435_o 21272949_1687285251360979_4371850426053736092_o 21273601_1687285008027670_8049420493143775545_o 21314556_1687199074702930_2484839048643672543_n 21368623_1687285658027605_7647776125689038527_o %e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%ac%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b5_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%94_0001 %e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%ac%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b5_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%94_0003 %e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%ac%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b5_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%94_0005 %e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%ac%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b5_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%94_0007

1164

No Comments Yet.