โครงการจิตอาสา ณ โรงเรียนคนตาบอดนครราชสีมา

   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ได้จัดโครงการจิตอาสา ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ.2560 โดยมีอาจารย์และนักศึกษาพัฒนาสังคม ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาและเลี้ยงอาหารกลางวันผู้พิการทางสายตา ณ.ศูนย์บริการคนตาบอด โรงเรียนคนตาบอด นครราชสีมา 

21752056_1926775847589816_9218572987700420964_n  21740556_1926775230923211_4544375829749313174_n 21743064_1926775197589881_8075987085512218648_n  21728379_1926775100923224_4025200857436284721_n 21761499_1926774824256585_5311429590711041048_n 21742811_1926774790923255_4439454222688831615_n 21751514_1926774687589932_1922844018788139573_n

21728391_1926775164256551_8016778839797634927_n

21740528_1926775264256541_5346418164786687856_n

No Comments Yet.