ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ทำเนียบคณบดี

ทำเนียบคณบดี

วันที่เผยแพร่ 11 สิงหาคม 2563
ผู้เผยแพร่ frank