ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลิงค์ดาวน์โหลดเกียรติบัตร สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การฝึกปฏิบัติการสร้างหลักสูตร Backward Curriculum Design และการใช้ Microsoft Team ในการเรียนการสอนยุคดิจิทัล"

 

ลิงค์ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

 

https://drive.google.com/drive/folders/13QjgzmAo9DueTRKYH1n7LduME0Mb8V8Z?usp=share_link

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การฝึกปฏิบัติการสร้างหลักสูตร Backward Curriculum Design และการใช้ Microsoft Team ในการเรียนการสอนยุคดิจิทัล"

 

 

วันที่เผยแพร่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้เผยแพร่ admin