ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์

                                    

แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา (พ.ศ.2557-2561)

 

แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา (พ.ศ.2562-2566)

 


แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา (พ.ศ.2562-2566)
(microsoft word)

วันที่เผยแพร่ 23 พฤศจิกายน 2561
ผู้เผยแพร่ admin

แบบฟอร์มงานแผนและงบประมาณ

แบบฟอร์มการเขียนงบประมาณ 2563

วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin