วง NRRU Big Band Jazz เข้าร่วมการบรรเลงดนตรีแจ๊สในเทศการดนตรีแจ๊สเพื่อการเรียนรู้ Thailand International Jazz Conference (TIJC 2020)

วง NRRU Big Band Jazz ได้เข้าร่วมการบรรเลงดนตรีแจ๊สในเทศการดนตรีแจ๊สเพื่อการเรียนรู้ Thailand International Jazz Conference (TIJC 2020) จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยดุริยางค์ เพื่อให้บุคคลทั่วไปรับฟังดนตรีแจ๊สที่มีคุณภาพจากนักดนตรีมืออาชีพและนักศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนดนตรีแจ๊ส

วันที่เผยแพร่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้เผยแพร่ admin