ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 101 รูป 100 ปี NRRU

ตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 101 รูป
        วันที่ 19 พ.ค. 66 ผศ.ดร.สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รวมทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลบูรพาจารย์ ตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 101 รูป ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่บูรพาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภายในกิจกรรมมีการไหว้พระ รับศีล ถวายสังฆทาน และไทยธรรม กรวดน้ำ รับพร และตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 101 รูป โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในงาน 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาผ่านกิจกรรมเฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่ในระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

วันที่เผยแพร่ 19 พฤษภาคม 2566
ผู้เผยแพร่ admin