ยุทธศาสตร์

 แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา (พ.ศ.2557-2561)

 แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา (พ.ศ.2562-2566)

 

วันที่เผยแพร่ 23 พฤศจิกายน 2561
ผู้เผยแพร่ admin

วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin