ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่แต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ ส่งเสริมอนุรักษ์ความเป็นไทยภายใต้แนวคิด หล่อ สวยดูดีมีสไตล์ด้วยผ้าไทย

คณะกรรมการศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

จัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ความเป็นไทยภายใต้แนวคิด หล่อ สวยดูดีมีสไตล์ด้วยผ้าไทย

ขอเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่แต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์
สามารถลงชื่อร่วมโครงการ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมถึง 30 เมษายน 2563

โดยจะมีการมอบรางวัล แด่ผู้ร่วมกิจกรรมสม่ำเสมอและงามอย่างไทย
พร้อมเกียรติบัตรแก่ผู้ร่วมโครงการทุกท่าน

 

วันที่เผยแพร่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้เผยแพร่ admin