ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานผลิตบัณฑิต

ระบบบริการการศึกษา

วันที่เผยแพร่ 06 พฤศจิกายน 2561
ผู้เผยแพร่ Admin

- งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

แบบฟอร์มยื่นความประสงค์ขอออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Ms.Word)

แบบฟอร์มยื่นความประสงค์ขอออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (PDF)

 

- หนังสือตอบรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

แบบตอบรับ สาขาวิชาภาษาจีน 714 (ปายวิลเลจ)

แบบตอบรับ สาขาวิชาภาษาจีน 723 (โรงเรียนร่มเกล้า)

แบบตอบรับ สาขาวิชาภาษาจีน 724 (โรงแรมโชติกา)

แบบตอบรับ สาขาวิชาภาษาจีน 729 (โรงเรียนพิมายวิทยา)

แบบตอบรับ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 539 (ททท.)

แบบตอบรับ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 540 (โรงแรมปากช่อง)

แบบตอบรับ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 541 (ตรวจคนเข้าเมือง)

แบบตอบรับ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 542 (ตำรวจท่องเที่ยว 2)

 

 

 

 

 

วันที่เผยแพร่ 06 พฤศจิกายน 2561
ผู้เผยแพร่ Admin

- สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

    - Vanness Plus Consulting Co., Ltd. รับสมัครนักศึกษาฝึกงานในตำแหน่ง Recruitment (สรรหา)

    - บริษัท สตอรี่ล็อก จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงานในตำแหน่ง Content Creator - Bearcave Studio (ทำ content ด้านบันเทิงเช่น ภาพยนตร์, ซีรีส์, เพลง, ละคร)

    - บริษัท เอส.แอล.เอ.เค.จำกัด (มหาชน) รับสมัครนักศึกษาฝึกงานในตำแหน่ง Developer NodeJS, Python, MongoDB, Mysql

    - บริษัท เอส.แอล.เอ.เค.จำกัด (มหาชน) รับสมัครนักศึกษาฝึกงานในตำแหน่ง Graphic Design

    - บริษัท บีเอทีฟ จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงานในตำแหน่ง Graphic Designer & UX/UI Designer

    - บริษัท บีเอทีฟ จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงานในตำแหน่ง Junior Developer

    - บริษัท มิราเคิล ไลฟ์ โค้ช จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงานในตำแหน่ง ด้านการผลิตสื่อ (Photographer ,Video Editor ,Graphic Design)

    - บริษัท เดย์ ดรีมมิ่ง จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงานในตำแหน่ง กราฟฟิก ดีไซน์

    - บริษัท บูลยเกียรติ จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงานในตำแหน่ง ต้อนรับบริการลูกค้า

    - บริษัท บูลยเกียรติ จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงานในตำแหน่ง จัดเลี้ยง

    - บริษัท บูลยเกียรติ จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงานในตำแหน่ง แม่บ้าน

    - บริษัท บูลยเกียรติ จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงานในตำแหน่ง กิจกรรม

    - บริษัท บูลยเกียรติ จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงานในตำแหน่ง Graphic Designer

    - บริษัท บูลยเกียรติ จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงานในตำแหน่ง กิจกรรมสันทนาการ

    - บริษัท บูลยเกียรติ จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงานในตำแหน่ง นักวาดภาพประกอบ

     - บริษัท บูลยเกียรติ จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงานในตำแหน่ง Display
    - บริษัท บูลยเกียรติ จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงานในตำแหน่ง Packaging Designer ออกแบบบรรจุภัณฑ์
 

 

วันที่เผยแพร่ 06 พฤศจิกายน 2561
ผู้เผยแพร่ Admin