ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและคณาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันทักษะภาษาจีน ณ สถาบันขงจื่อ

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 อ.ดร.ธีรวัฒน์ การโสภา อ.อรุณรัตน์ ศรีสุราช  อ.Gu Ludi อ.Zhang Mingke ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 6 คนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน "ถ้วยรางวัลเส้นทางสายไหม" ระดับอุดมศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีการแข่งขันทั้งหมด 3 รายการ

1 การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับ ภาษา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน และประวัติศาสตร์จีน ซึ่งในรอบตอบคำถามนี้ นศ. ของเราทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ได้คะแนนเต็ม 

2 การแสดงศิลปะวัฒนธรรมจีน

3 การขับร้องบทกลอนจีน

ซึ่งผลการแข่งขันปรากฎว่า นักศึกษาหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีน ม.ราชภัฏนครราชสีมา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  และอาจารย์ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลอาจารย์ผู้ฝึกสอนดีเด่น 

ขอแสดงความยินดีด้วย

วันที่เผยแพร่ 10 พฤศจิกายน 2565
ผู้เผยแพร่ admin