ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรวันพุธออนไลน์รูปแบบบูรณาการ กายห่างไกล ใจใกล้ธรรม

 

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรวันพุธออนไลน์รูปแบบบูรณาการ กายห่างไกล ใจใกล้ธรรม
ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 ผ่านทาง Zoom และถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟสบุ๊ค สำนักศิลปวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช

 

วันที่เผยแพร่ 08 มีนาคม 2565
ผู้เผยแพร่ admin