ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ 23 พ.ค. 63

ขอเชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal เริ่มออกอากาศ 23 พ.ค. 63  โดยจะออกกาศทางหน้าเพจหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยแขกรับเชิญคือนางสาวนิศารัตน์ จิตไธสง ครูโรงเรียนบ้านละหานสามัคคี บ้านละหานปลาค้าว ต.ละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นแรก ในวันเสาร์ ที่ 23 พ.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 18.00 – 19.00 น.

วันที่เผยแพร่ 22 พฤษภาคม 2563
ผู้เผยแพร่ admin