ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญร่วมงานหนึ่งทศวรรษพุทธศาสนศึกษา

ขอเชิญร่วมกิจกรรมหนึ่งทศวรรษพุทธศาสนศึกษา

วันที่ ๑๓ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔

ณ หอประชุมอนุสรณ์ ๗๐ ปี

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปีแห่งการก่อตั้งสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

ร่วมกิจกรรมพิธีมหาพุทธาภิเษก กิจกรรมเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมากมาย

วันที่เผยแพร่ 05 มีนาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin