ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดวรรณกรรมพานแว่นฟ้า จากผลงาน จิ๊กซอว์ประชาธิปไตย

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วุฒินันท์ ชัยศรี
อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
ที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดวรรณกรรมพานแว่นฟ้า
จากผลงาน จิ๊กซอว์ประชาธิปไตย (นามปากกา วิสวัน)

วันที่เผยแพร่ 01 กันยายน 2565
ผู้เผยแพร่ admin