ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดวรรณกรรมพานแว่นฟ้า จากผลงาน จิ๊กซอว์ประชาธิปไตย

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วุฒินันท์ ชัยศรี
อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
ที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดวรรณกรรมพานแว่นฟ้า
จากผลงาน จิ๊กซอว์ประชาธิปไตย (นามปากกา วิสวัน)

วันที่เผยแพร่ 01 กันยายน 2565
ผู้เผยแพร่ admin