ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาศิลปศึกษา ทั้ง 10 คน ที่ผลงานได้เข้าร่วมแสดง ในการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 37

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาศิลปศึกษา ทั้ง 10 คน ที่ผลงานได้เข้าร่วมแสดง ในการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2563 โดยจะมีการจัดแสดงผลงานในเดือนธันวาคม 2563 นี้

1. นางสาวกาญจนา มีทอง ผลงานศิลปศึกษานิพนธ์ "แนวกินอีสาน หมายเลข " เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้

2. นายจิราวัฒน์ ดุงโคกกรวด ผลงานศิลปศึกษานิพนธ์ "ความเชื่อผีไทย หมายเลข 3" เทคนิคภาพพิมพ์ collagraph 

3. นางสาวธนพร วอนอก ผลงานศิลปศึกษานิพนธ์ "ความสัมพันธ์ หมายเลข 4" เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้

4. นางสาวธัญญาศิริ บำรุงกุล ผลงานศิลปศึกษานิพนธ์ "ปลาแห้ง หมายเลข 3" เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้

5. นางสาวธารตะวัน อัคภาร ผลงานศิลปศึกษานิพนธ์ "รถไฟ หมายเลข 3" เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้

6. นายปิยะพงษ์ ภูมิไธสง ผลงานศิลปศึกษานิพนธ์ "ความสัมพันธ์มนุษย์กับผ้าไหม หมายเลข 3" เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้

7. นายภคนันท์ กงชัยภูมิ   ผลงานศิลปศึกษานิพนธ์ "ความหลงใหล  หมายเลข 4" เทคนิคภาพพิมพ์โลหะ

8. นางสาวสุภาวดี ก้อนทองคำ ผลงานศิลปศึกษานิพนธ์ "สีสันสนั่นทุ่ง" เทคนิคจิตรกรรมสีน้ำมัน

9. นางสาวอัญญารัตน์ จิตมานะ ผลงานศิลปศึกษานิพนธ์ "ความงามในความเสื่อมสลายของธรรมชาติ ,ความเท่าเทียม" เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้

10. นางสาวอินทิรา กรวยสวัสดิ์ ผลงานศิลปศึกษานิพนธ์ "ดอกกุหลาบ" เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้

ผลงานที่ได้เข้ารับคัดเลือกร่วมแสดง

    

 

วันที่เผยแพร่ 22 กันยายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin