ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ ผ่านการคัดเลือกแข่งขันสอบชิงทุนสหรัฐ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิณห์จุฑา ศรีวิชา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ผ่านการคัดเลือกรอบสอบสัมภาษณ์รูปแบบออนไลน์ การแข่งขันชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2564 (2021-2022 Global Undergraduate Exchange Program) ณ กองวิเทศสัมพันธ์ และได้รับการสนับสนุนด้านเทคนิค โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผลการสอบสัมภาษณ์ปรากฏว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับการเสนอชื่อในสถานะตัวจริง พร้อมนำส่งชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจากประเทศไทย ให้กับกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกาในลำดับต่อไป จัดโดยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน
 
ทั้งนี้ นางสาวจิณห์จุฑา ศรีวิชา อยู่ระหว่างการเตรียมตัวสอบ TOEFL iBT เพื่อให้มีคะแนนภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ในเดือนมกราคม 2565 หากการสอบเสร็จสิ้นและผ่านตามเกณฑ์จะได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับสถานะผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในเดือนมิถุนายน 2564 ต่อไป

วันที่เผยแพร่ 20 พฤษภาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin