ขอแสดงความยินดีนักศึกษาทุนภาษาฮินดีคว้ารางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติการแข่งขันโปสเตอร์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธิดารัตน์ วงศ์มณี นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ และนักศึกษาทุนภาษาฮินดีของสถานทูตอินเดียประจำประเทศไทยและทุนรัฐบาลอินเดีย คว้ารางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติ ณ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย ในโครางการ The Mother language Day (विश्व मातृभाषा दिवस) ชนะเลิศการแข่งขัน โปสเตอร์ในหัวข้อ ”ภาษาโคราช ภาษาไทยและภาษานานาชาติ“ หัวข้อดังกล่าว นักศึกษาได้นำเสนอภาษาถิ่นโคราช ภาษาไทยและภาษาสากล โดยใช้ภาษาฮินดีนำเสนอผลงาน การแข่งขันนี้เปิดให้นักศึกษาทุกประเทศเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก การแข่งขันโครงการนี้ได้ลงข่าวหนังสือพิมพ์ของประเทศสาธารณรัฐอินเดียด้วย
ขอขอบพระคุณท่านอธิบดี คณบดีคณะมนุษย์ฯ และหลักสูตรภาษาอังกฤษ(ศศ.บ) ที่ให้การสนับสนุนนักศึกษาตั้งแต่เริ่มโครงการฯ และอาจารย์ศศศิริ สุวรรณทิพย์ ผู้ดูแลโครงการทุนการศึกษาภาษาฮินดี ณ Kendriya Hindi Sansthan Agra, India.
ขอขอบพระคุณสถานทูตอินเดียประจำประเทศไทย รัฐบาลอินเดีย ที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาภาษาฮินดีครั้งนี้ แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 

วันที่เผยแพร่ 07 มีนาคม 2567
ผู้เผยแพร่ admin