ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานวิชาการรับใช้สังคมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานวิชาการรับใช้สังคมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ระหว่างวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2564

ณ โรงแรม Centre Point ศูนย์การค้า Terminal 21 Korat

ห้องนกยูง 1 - 2 ชั้น 4 จังหวัดนครราชสีมา

วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ศรีณัฐ  ไทรชมภู และรองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ แสงเงิน

 

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ

การเขียนผลงานวิชาการรับใช้สังคมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการและลงทะเบียนสมัคร Online ผ่านทาง QR Code

สมัครเข้าอบรม

 1. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ที่ http://bit.ly/3bVZiyI

 2. กรอกแบบฟอร์ม http://bit.ly/2OpmXQd และส่งเอกสารด้วยตัวเอง / Fax. 044-256103 / E-Mail human@nrru.ac.th

ค่าลงทะเบียน

 1. ค่าลงทะเบียนสำหรับบุคลากรภายนอกมหาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2,000 บาท

 2. ค่าลงทะเบียนสำหรับบุคลากรภายในมหาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1,500 บาท

การชำระเงิน

 1. ชำระเงินเงินสดในวันลงทะเบียน

 2. โอนเงินมาที่บัญชี 

  1. ธนาคารกรุงศรี

  2. ชื่อบัญชี นายสกุล วงษ์กาฬสินธุ์ และ นายสายยนต์ ชาวอุบล และ น.ส.ทิพสุธา ชันษา

  3. เลขที่บัญชี 419-1-78094-7

 3. ส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่ E-Mail human@nrru.ac.th / Fax. 044-256103 / line https://line.me/R/ti/g/ojL2do9CwG

สถานที่ในการอบรม

โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เทอมินอล 21 ห้องนกยูง 1-2 ชั้น 4 โคราช จังหวัดนครราชสีมา https://goo.gl/maps/87wQ7N5YWb3Ekx4z9

 

เอกสารโครงการและกำหนดการ

http://bit.ly/3e9XdSx

 

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ

การเขียนผลงานวิชาการรับใช้สังคมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

 

วันที่เผยแพร่ 05 มีนาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin